Geçtiğimiz 2015 yılı içinde yapılan çalışmalar sonucu Amerika,Afrika ve İrlanda olmak izere 3 ayrı ülke de bayilerimizi sevgili dostlarımızın katılımı ile halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız.